Hva sier byggereglene.

NYHET FOR VÅR / SOMMER 2015

Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015!

1. Juli 2015 trer de nye byggereglene i kraft. Det vil si at da kan du sette opp mindre byggverk, som garasje og andre uthus, på inntil 50 m2 kun 1 m fra naboens tomt, uten å søke eller varsle naboen.

Forøvrig så anbefaler vi alltid å ha en god dialog med naboen. Det hjelper på trivselsen i nabolaget 😉

Det blir altså enklere for deg og meg, samt mindre papirarbeid for kommunen du bor i. Så nå er det bare hive seg rundt, og få bestilt, slik at din drøm kan bli virkelig !

Vil du lese mer, se link til artikkel fra abcnyheter.no

Dette kan du bygge uten å søke 

Mange tror at man må søke om den minste ting man skal gjøre på tomten sin. Men det er mange lovlige snarveier.

Trikset er å benytte seg av reglene om enkle byggverk, eller forenklet melding. Enkle byggverk er så små at du ikke trenger søknad, så lenge du har oppfylt kravene om plassering vekk fra nabotomten.

Forenklet byggemelding er en søknadstype der du med godkjenning fra naboene kan sende inn tegninger og søknad til kommunen. Har du ikke hørt noe på tre uker, er det bare å bygge.

Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Trenger du en stor bod til hageredskaper og sykler, blir den fort på over 15 m2 og krever melding om tiltak.

Men ved å bygge én bod til redskapene og én til sykler kan du slippe unna søknadene. Det er fullt lovlig så lenge bodene oppfyller kravene om avstand fra gjerde og hverandre (se lenger ned).

Dette kan du bygge uten søknad:Garasje/uthus/lekestue/lysthus.

 Må være under 15m2. Minst 4 meter fra eiendomsgrensen. Maks 3 meter høyt (møne), 2,5 meter til gesims. Det må være 1 meter avstand mellom husene.

Du kan bygge flere småhus på tomten din, så lenge reglene om størrelse og avstand er oppfylt, og du ikke går ut over utnyttelsesgraden på tomten.

NB: Blir det for mange små hus, kan kommunen be deg fjerne noen fordi du bryter med strøkets karakter.

Utfylling/planering av terreng. 

1,5 meter avvik fra normal i tettbygget strøk. 0,5 meter ved rekkehus og 3 meter utenfor tettbygget strøk.

Støttemur

. 1 meter høy når den er minst 2 meter fra nabogrensen. 1,5 meter høy når den er minst 4 meter fra nabogrensen.

Gjerde

. Maks 1,5 meter høyde. Må ikke blokkere sikt til vei.

Flaggstang

.

Ombygging innendørs.

 Må ikke omfatte flytting av bærevegger og slikt.

Utegulv/platting på bakkenivå

. Obs! Terrasser som ligger over bakkenivå, må byggemeldes med enkel melding (se forklaring). Alternativet er å bygge et utegulv/platting. Du kan fylle ut terrenget og legge plattingen oppå. Dermed kan du bygge en terrasse som ligger høyere enn resten av hagen, uten å byggemelde. (Pass på dreneringen inntil huset.)

Antenne

. Maks 2 meter høyde

Parabolantenne

. Inntil 1,2 meter i diameter

Levegg

. Maks 1,8 meter høyde og 10 meter lengde.

Utepeis.Biloppstillingsplass.Ulike regler:

 
Alt over kan du bygge uten å varsle eller å spørre noen, men kommunen kan i kommuneplanen begrense mulighetene til å bygge slike ting.

Enten ved å kreve full søknad eller begrense størrelsen på for eksempel utegulv. Sjekk alltid plan- og bygningsetaten i kommunen. Dette gjelder særlig i hytteområder og i «gamle strøk» slik som trehusbebyggelser på sørlandet.

Enkel byggemelding under 50 m2

: Tilbygg uten vann kan du i de fleste tilfeller få gjennom med bare enkel byggemelding. Kravet er at tilbygget er under 50 m2. Du må levere nabovarsel med tegninger og kartskisse til naboene. De må ikke protestere. Hører du ikke noe på tre uker fra kommunen, er det bare å starte. Dette passer fint hvis du skal bygge en ­vinterhage eller en større stue.

Enkel byggemelding under 70 m2

: Når garasjen/uthuset er under 70 m2 og ingen av naboene har innsigelser. Du må sende inn en «melding om tiltak» til kommunen. Skjema og ytterligere informasjon får du hos kommunen. Du må sende nabovarsel med tegninger og kartskisse til naboene. Har de ingen innvendinger og du ikke hører noe fra kommunen på tre uker, er det bare å sette i gang.

Full søknad

Hvis du ikke skal eller kan bygge etter reglene om forenklet søknad, må du i gang med full byggesak. Da må du gjennom en forhåndskonferanse med kommunen, og deretter levere søknad. Den kan være i ett trinn for enklere tiltak som garasje, tilbygg og lignende. Eller i to trinn – først en rammetillatelse om «skallet», og deretter en igangsettingstillatelse knyttet til innmaten og de tekniske løsningene.

For å kunne levere en søknad må du være ansvarlig søker. Du kan søke om å være det selv, men det enkleste er å bruke en byggmester som har ansvarsrett for å være søker, prosjekterende og utførende

Har du spørsmål vedrørende dette er det bare og ta kontakt med oss i esbo.no for mere hjel og veiledning.